24 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ผุด 3 มาตรการ แก้ฝุ่นพิษ ลั่นจับคนเผาป่าขังคุก พร้อมลงพื้นที่ให้ข้อมูลประชาชน

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2340157

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผบ.มทบ.33 เชิญผู้ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารเย็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีนักวิชาการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาชี้แจงปัญหาให้ทราบด้วย ปัญหาหมอกควันไฟป่าถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ต้องการให้ปัญหาดังกล่าวตกเป็นภาระเพียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับชอบเพียงผู้เดียว คณะที่สื่อมวลชนเองมีหน้าที่สำคัญที่จะเสนอข่าวสารให้ข้อมูลกับประชาชน เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข่าวแล้วร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การแก้ปัญหาต้องใช้ 3 มาตรการ 1. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมแจกหน้ากากป้องกันควันพิษ 2. ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ทำงานลดมลภาวะฝุ่นละอองทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ 3. ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเผาป่า นำตัวดำเนินคดีจำคุกแบบเอาจริงเอาจัง